Skip to content

Afghan Community Support

ورلد رلیف بالتیمور - برنامه پشتیبانی از افغان ها

To Request Services CLICK HERE

Information is changing rapidly, and we will do our best to update regularly.

Last updated 7/28/2023

برنامه پشتیبانی از أفغان ها (ALS) در دفتر خدمات مهاجرتی سازمان توسعه جهانی بالتیمور در سال ۲۰۲۲ تاسیس شد به منظور پاسخ به ورود اخیر مهاجران افغان به ایالات متحده پس از خروج ایالات متحده از افغانستان و همزمان با تخلیه متفقین افغان معروف به عملیات استقبال از متحدان (OAW). از طریق متخصصان حقوقی ALS ورلد رلیف بالتیمور، مشاوره های رایگان برای افغان ها در هر برنامه مهاجرتی که مستحق درخواست آن هستند، ارائه می شود. در برخی موارد، ورلد رلیف بالتیمور قادر است هزینه های مربوط به هزینه های دولتی را تامین کند.

اموری که در آن ورلد رلیف بالتیمور ممکن است کمک های رایگان ارائه دهد:

۱. پناهندگی

 ۲.  برنامه اقامت دائم بر اساس خانواده

 ۳. برنامه اقامت دائم بر اساس ویزای SIV

 ۴. وضعیت محافظت موقت

 ۵. مجوز کار (درخواست های اولیه و تمدید)

 ۶. تمدید مجوز عبور موقت

مشاوره ها بدون توجه به اینکه آیا فرد قبلاً درخواست خود را پر کرده است یا نه، در دسترس هستند زیرا یک مشاوره ممکن است کمک کند تا گزینه های اضافی شناسایی شود یا به کمک مراحل بعدی در یک درخواست قبلاً ارسال شده کمک کند.

اگر شما یا کسی که می شناسید افغان مهاجر تازه واردی هستید و علاقه مند به مشاوره و نمایندگی پتانسیل هستید، با ارسال ایمیل به BISO@wr.org و ثبت نام برای مشاوره در فرم ویب سایت در آدرس زیر تماس بگیرید :www.worldrelief.org/baltimore/for-clients/afghan-community

Site Designed and Developed by 5by5 - A Change Agency